JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK

Penduduk jumlah
Jumlah Laki-Laki (orang) 798 orang
Jumlah Perempuan (orang) 810 orang
Jumlah Total (orang) 1608 orang
Jumlah Kepala Keluarga (KK) 544 kk
Kepadatan Penduduk (jiwa/km) 2447

 

kesejahteraan keluarga :

KELUARGA PRASEJAHTERA 147
KELUARGA SEJAHTERA I 277
KELUARGA SEJAHTERA II 102
KELUARGA SEJAHTERA III 15
KELUARGA SEJAHTERA III + 3
JUMLAH KEPALA KELUARGA 544